Tumblelog by Soup.io
  • SSivySS
  • hydrosphere
  • micomomicuando
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

Miłość to niedosyt istnienia
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"

November 17 2017

3361 c27b
Reposted byparradiseeladylenagorzkiewspomnieniaconvoitisefischikellajointskurwysynengereksizbukazlapragne-ataraksjikrolfasoleklanabananabadalenamefirMerrry98Mezamesilence89pomrukicontrapalabradobbyspis-rzeczy-ulubionychwhovilleinspirationsalexandersmith8805strzepyEllaEllaasylopathniskowobakteryjakranonemorelightonemorelightkaatkanadyjskazimapolskijazzzlapmniezabiodrabananowo
moje serce umiera powoli, za to co mieliśmy, co porzuciliśmy
Reposted byjointskurwysynGunToRunlottibluebellheavencanwait

November 03 2017

jesus christ where are you

November 02 2017

i think about you everyday, you stay on my mind, i see you in my dreams
Reposted bypartyhardorgtfo partyhardorgtfo

October 30 2017

Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viadobby dobby
1821 d207 500
Reposted frombabyface babyface viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
9185 96e3 500

gawki:

Struttin’ now in color. ✨

9884 0b1c
Reposted fromfelicka felicka viabanshe banshe
8857 a57b
Reposted fromoll oll viaspeakofthedevil speakofthedevil
6848 ce3d 500
M.Hłasko "Listy"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viarosalie rosalie
4900 5215
Reposted fromlittlelies littlelies viagdziejestola gdziejestola
8313 ad6f
Reposted fromidiod idiod viabezwladnie bezwladnie
3383 ad61
Reposted fromhirngulasch hirngulasch viabezwladnie bezwladnie
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viabezwladnie bezwladnie
8445 ccce 500
Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viaaynis aynis
Reposted fromFlau Flau viabezwladnie bezwladnie

October 14 2017

6626 8d9e
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

Nie było sposobu wytłumaczyć ci, że w ten sposób nigdy do niczego nie dojdziesz, że na pewne rzeczy jest za późno, na inne za wcześnie; będąc w samym środku radości i odprężenia, byłaś równocześnie o włos od rozpaczy, twoje zawiedzione serce tonęło we mgle (…). Ale jak ślicznie wyglądałaś w oknie, z szarością nieba odbijającą się na policzkach, z książką w ręku, z ustami zawsze nieco łapczywie uchylonymi i wzrokiem pełnym wątpliwości. Było w tobie tyle straconego czasu, byłaś tak bardzo kształtem czegoś, czym byłabyś mogła być w innym układzie, że obejmowanie cię i posiadanie stawało się czymś zbyt tkliwym, zbyt graniczącym z dobroczynnością.

— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted frommhsa mhsa viabeattman beattman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl