Tumblelog by Soup.io
  • SSivySS
  • hydrosphere
  • micomomicuando
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2018

2707 3e5e 500
Reposted fromrisky risky viabadblood badblood
3246 766f 500
Reposted fromolaosa olaosa viabadblood badblood
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może. Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabadblood badblood
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viabadblood badblood
„O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć. Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.”
~ Rafał Wicijowski (fot. Infiniti Pensieri)
Reposted fromaneth aneth viabadblood badblood
3547 bc3b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
1898 747f 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viasucznik sucznik
7277 24fb
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viabadblood badblood
1260 de4d 500
Reposted fromkaiee kaiee viasucznik sucznik
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Gdy na wietrze zapalasz świeczkę - dobrze wiesz, że nic na tym świecie nie jest wieczne..
— sam
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
1858 80ff 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazavas zavas

December 29 2017

0381 4c49
Reposted fromFlau Flau viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
czekaliśmy na siebie zbyt długo
Reposted byazathianajointskurwysynGunToRun12czerwcapodprzykrywkalottibluebellFuckyoubitchmentispenetraliaMartwa13jakmidzisiajzlezielonoMakeMePurr
7456 18aa
Another reminder of us
Reposted bygosiuuaam16molotovcupcake
7453 8f27 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl