Tumblelog by Soup.io
  • SSivySS
  • hydrosphere
  • micomomicuando
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

0484 5910 500

antosstuff:

Malcolm T. Liepke

Reposted fromLittleJack LittleJack viakazikova kazikova
Reposted fromFlau Flau via-Macek -Macek
4923 7d46 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viagdziejestola gdziejestola
6022 4fdf 500
Reposted fromyetzt yetzt viackisback ckisback
Przychodzi czas w życiu człowieka, kiedy musi zmierzyć się z czymś tak strasznym, po czym czuje, że nigdy nie będzie taki sam. Tak jakby coś mrocznego opadło, kradnąc każdą drobinę szczęścia, którą kiedykolwiek czułeś, i jedyne, do czego jesteś zdolny, to patrzeć i czuć, wiedząc, że bez względu na to, co w życiu zrobiłeś, nigdy nie będziesz w stanie tego odzyskać.
— J.A. Redmerski – Na krawędzi zawsze

July 23 2017

3415 c91c
Reposted fromswissfondue swissfondue viaaynis aynis
come on, leave me alone, I can already see her in every-fucking-thing. 
I came back, quietly.  Sat and started crying. It's kinda new for me.  It wasn't about you or what I did.  It had no background, no purpose. Pure sadness. Maybe I just had enough of this shit. 
Reposted bysmutnazupajustapersondancingwithaghostalliwantisyouCannonball
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viabanshe banshe
1583 47d7 500
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
3812 9d1a
An Univited Guest - Adolf Menzel
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viagosiuuaam16 gosiuuaam16
Kiedyś sądziłem, iż jestem aspołeczny. Czas jednak pokazał mi, że to nieprawda. Wszyscy uwielbiali moje towarzystwo, a ja ich okłamałem, próbując być kimś, kim nigdy nie byłem. Kimś kim nigdy nie chciałem być.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viagosiuuaam16 gosiuuaam16
1413 df01
Reposted fromsandy1918 sandy1918 viagosiuuaam16 gosiuuaam16
Chciałabym, aby wymyślono sposób na butelkowanie wspomnień - tak jak perfum. Żeby nigdy się nie ulotniły, ani nie straciły świeżości. Żebym w każdej chwili mogła otworzyć buteleczkę i przeżyć to jeszcze raz.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagabunia gabunia

You can close your eyes to the things you do not want to see, but you cannot close your heart to the things you do not want to feel.

— Chester Bennington
Reposted fromlinkinpark linkinpark viabadblood badblood
5032 31db
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viackisback ckisback
9356 05ba 500
Reposted fromherrkammer herrkammer viackisback ckisback

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaheyorpheus heyorpheus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl